Skip to main content
Ιατροί

Αρχοντούλα (Τίνα) Πολύζου

Παθολόγος
Στην Κλινική Λυράκου προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 2015 και είναι επιφορτισμένος με τον παθολογικό έλεγχο των νοσηλευόμενων, ούτως ώστε παράλληλα με την ψυχική αξιολόγηση – αποκατάσταση του ασθενούς να επιτυγχάνεται και η διαχείριση των λοιπών οξέων ή και χρόνιων προβλημάτων υγείας του.

Η Αρχοντούλα Πολύζου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1987. Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας από τη Γ’ Παθολογική Κλινική του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ. (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) το 1994. Υπήρξε Επιστημονική Συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε), Παθολόγος Ιατρός του Ι.Κ.Α. Βύρωνα, Ιατρός Παθολόγος στην Β' Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο και Διευθύντρια ΕΣΥ στη Β' Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο. Ήταν εκπαιδεύτρια με επιστημονικές παρουσιάσεις και μαθήματα των προπτυχιακών φοιτητών ιατρικής, καθώς και των ειδικευόμενων και ειδικευμένων Παθολόγων την περίοδο από το 1999 έως και το 2022. Υπήρξε μέλος των Επιτροπών Κρίσεων Επιμελητών ΕΣΥ και των Επιτροπών Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΣΥ.

Έχει συμμετάσχει σε συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι οι κάτωθι:

 • Η συμβολή της μικροακτινογράφησης στη διάγνωση αγνοούμενων μυοκαρδιοπαθειών. Π. Θεοδωρακόπουλος, Α. Μπούρας, Σ. Παναγέας, Αρχ. Πολύζου, Π. Σταματόπουλος.
  Ιατρ. Επιθ. ΙΚΑ, 2(4):235-237, 1991
 • Η πορεία του AIDS στην Ελλάδα από την εμφάνιση του μέχρι σήμερα. Δ. Μουντζούρης, Αρχ. Πολύζου, Μ. Κόκορη, Σ. Παναγέας, Π. Θεοδωρακόπουλος, Α. Μπούρας.
  Ιατρ. Επιθ. ΙΚΑ, 2 (2-3), 93-97, 1991
 • Βλεννώδες καρκίνωμα μαστού. Εμπειρία επί 60 περιπτώσεων. Α. Μητσέλου, Δ. Ησαιάδης, Ε. Βούλγαρης, Α. Πολύζου, Α. Μπούρας, Π. Θεοδωρακόπουλος.
  Πρακτικά 7ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 922-927, 1992.
 • Κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση του βαθμού ανοσοκαταστολής σε οροθετικούς για H.I.V ασθενείς. Αθαν. Μπούρας, A. Bingham, Π. Θεοδωρακόπουλος, Δημ. Μουντζούρης, Σ. Παναγέας, Αρχ. Πολύζου.
  Ελλην. Επιθεωρ. Δερμ. Αφροδ., 3:90-93, 1992.
 • Pleural metastasis from leg liposarcoma: A rare case repost and literature review. A. Bouras, S. Panayeas, D. Isaiadis, P. Theodorakopoulos, D. Mountzouris, Arch. Polyzou.
  Italian of Clinical Pathology, vol 8:2, 1993 p. 11-15.
 • Pulmonary blastoma: a very rare tumor. S. Panayeas, A. Bouras, P. Theodorakopoulos, D. Mountzouris, A. Klimis, A. Polyzou, A. Spanos, C. Katsardis.
  Proceedings of International congress for lung cancer, p.137-142,1994.
 • Το παρατεινόμενο εμπύρετο στην Τρίτη Ηλικία, Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαγνωστική προσέγγιση του παρατεινόμενου εμπύρετου στην τρίτη ηλικία. Συμπάρδη Στυλ., Σκουλάξενου Άννα, Πολύζου Αρχ., Βαδιάκα Μ., Αποστολάρας Κ., Μανέτας Στυλ.
  Πρακτικά Σύγχρονη Γεροντολογία και Γηριατρική, Σύνεδρον 2002 σελ. 295-298.
 • Pylephlebitis associated with Intrauterine device CT evaluation. C. Triantopoulou, N. Komitopoulos, A. Polyzou, P. Maniatis, E. Varsamis, J. Papailiou.
  European Journal of Radiology, June 2010.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ανακοινώσεων σε Επιστημονικά Συνέδρια, ορισμένες εκ των οποίων είναι οι κάτωθι:

 • Sarcoidosis in BCG Scar M. Kokori, E.J. Voulgaris, P. Theodorakopoulos, Ath. Bouras, S. Panayeas, Ch. Katsardis, Arch. Polyzou.
  8th International Congress of Immunology, Budapest, Hungary August 23-28, 1992
 • Primary Complexes as initial lesions of infectious diseases. S. Panyeas, E.J. Voulgaris, P. Theodorakopoulos, A. Bouras, Ch. Katsardis, Arch. Polyzou, D. Mountzouris.
  8th International congress of Immunology, Budapest, Hungary August 23-28, 1992
 • Μελέτη αναπνευστικών λοιμώξεων ατόμων, 3ης ηλικίας με θωρακοπλαστική. Παν. Θεοδωρακόπουλος, Αθαν. Μπούρας, Δημ. Μουντζούρης, Αρχ. Πολύζου, Σωτ. Παναγέας.
  20 Συνέδριο Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με Διε0νή συμμετοχή. Θεσσαλονίκη 3-5 Δεκεμβρίου 1992.
 • Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις κατωτέρου αναπνευστικού σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και λειτουργικό υποσπληνισμό. Αρχ. Πολύζου, Μαρ. Κοπελιά, Δημ. Οικονόμου, Στυλ. Συμπάρδη, Ληδ. Παπασταθοπούλου, Στυλ. Μανέτας.
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, 20-23 Οκτωβρίου 1999.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων μικροβιαιμιών σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Αρχ. Πολύζου, Μ. Κοπελιά, Δ. Οικονόμου, Μ. Μαμουλάκη, Μ. Σκλάβαινα, Σ. Γκολφινοπούλου, Στυλ. Συμπάρδη, Στυλ. Μανέτας.
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας -Γηριατρικής Αθήνα 20-22 Ιανουαρίου 2000.
 • Σηψαιμίες και πρωτοπαθείς εστίες λοίμωξης σε ηλικιωμένους ασθενείς. Αρχ. Πολύζου, Μαρ. Κοπελιά, Παν. Μπάφα, Νικ. Κάρτσωνας, Στυλ. Συμπάρδη, Στυλ. Μανέτας.
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής Αθήνα 20-22 Ιανουαρίου 2000.
 • Αιτία Αναιμίας σε ασθενείς τρίτης Ηλικίας και διερεύνηση αιτιών Σιδηροπενικής Αναιμίας. Πολύζου Αρχοντούλα, Λιονάκης Νικόλαος, Καρούνου Βασιλική, Μπέχλης Ζώης, Ιωαννίδης Ιωάννης, Κομιτόπουλος Νικόλαος, Βαρσάμης Ευστράτιος.
  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής 22-24 Ιανουάριος 2004.
 • Διατροφικές ανεπάρκειες χωρίς εμφάνιση αναιμίας σε ομάδα γυναικών με ειδικές διαιτητικές συνήθειες. Κ. Μπακαλάκου, Α. Πολύζου, Ι. Ιωαννίδης, Φωτιάδης Κ., Ε. Μαρκοπούλου, Ε. Δεϊλάκης, Δ. Θεοδωρίδης, Σ. Κωνσταντίνου, Ν. Κομιτόπουλος.
  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Κέρκυρα 7-11 Απριλίου 2010.
 • Μικροβιαιμία και μηνιγγίτιδα από Listeria Monocytogenes. Μαρία Μουντζούρη, Αθανάσιος Πάπρας, Μαρία Νιτσα, Αποστόλης Πανταζής, Αρχοντούλα Πολύζου, Βασιλική Πετσιμέρη, Αγγελική Νικολακοπούλου, Αικατερίνη Μασγάλα.
  Αττικές Ημέρες Παθολογίας 2021.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων, ορισμένα εκ των οποίων είναι τα κάτωθι:

 • «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο σακχαρώδη διαβήτη». Αθήνα, 25-29 Νοεμβρίου 1991.
 • Certificate of Attendance 61h Annual meeting of the Mediterranean Association of cardiology and cardiac surgery. Corfu, Greece, September 26-30 1993.
 • 14th Scientific Meeting of the American Society of Hypertension. New York, USA. May 19 – 22 1999.
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. Αθήνα, 26-29 Ιουνίου 2003.
 • 14th European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13-17 2004.
 • European Respiratory Society Annual Congress 2005. Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2005.
 • Ετήσιο 35o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 5-9 Μαΐου 2009.
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Αθήνα, 22-24 Φεβρουαρίου 2013.
 • 20o Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Αθήνα, 11-13 Δεκέμβρη 2014.
 • 3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Άνοιας. Αθήνα, 21-23 Νοέμβρη 2014.
 • 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 11-14 Μαΐου 2016.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

 • 1) Ιατρική Υποστήριξη – Οικοτροφείου Ανηλίκων Υπουργείου Δικαιοσύνης
  Δήμος Νέας Ιωνίας, Αττική
 • 2) Ιατρική Υποστήριξη – Παθολογικό Ιατρείο Κωφάλαλων
  Δήμος Αθηναίων, Αττική
 • 3) Ιατρική Υποστήριξη – Εκκλησιαστικό Οικοτροφείο Ι.Μ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
  Δήμος Κερατέας, Αττική

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Μυελογράμματα
 • Οστεομυελικές Βιοψίες
 • Παρακεντήσεις Βιολογιών Υγρών (Ασκητικού και Πλευριτικού
 • Οσφυονωτιαίες Παρακεντήσεις

Η Ιατρική μας Ομάδα

Δρ Άρτεμις Ξανθάκη

Κλινικός Ψυχολόγος DPsych / Συμβουλευτική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Δρ Χριστίνα Περίδη Psy.D, MBPsS, EL.ESY.P,EAPA IN’T, APA

Κλινική - Βιομηχανική / Οργανωτική Ψυχολόγος

Αθανασία Τζώρτζη

Γενική Προϊσταμένη – Νοσηλεύτρια

Φωτεινή Πιερρουτσάκου

Εργοθεραπεύτρια

Ιωάννα Αρτέμη

Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχοθεραπεύτρια

Ουρανία (Ράνια) Μπριλάκη-Γκοργκούλη

Ηθοποιός, Υπεύθυνη Θεατρικής Έκφρασης & Γιόγκα

Κατσικάς Γεώργιος

Εργοφυσιολόγος - Κινησιολόγος

Άννα Καρδαμάκη

Φαρμακοποιός

Παυλίδη Χάρις

Εργοθεραπεύτρια

Καζά Κωνσταντίνα

Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ειδ. Ψυχοθεραπεύτρια