Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Ψυχιατρική
Υποστήριξη και Φροντίδα

Επειδή η φύση είναι μέρος της εξέλιξής μας και όλοι οι άνθρωποι έχουν εκ γενετής σχέση μαζί της, προσφέρουμε την απαραίτητη γαλήνη σε ένα κατάφυτο και ευχάριστο περιβάλλον στους πρόποδες του Πεντελικού όρους.

Νοσηλεία για Ψυχιατρικά προβλήματα

ψυχογηριατρικό

Θεραπεία Άνοιας

Η άνοια είναι διάχυτη νόσος του εγκεφάλου και εκδηλώνεται με σταδιακή έκπτωση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών συνοδευόμενη από σταδιακή και σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας και εμφανείς μεταβολές στην προσωπικότητα.

Υπάρχει ένας αριθμός ευνοϊκών μέσων ο όποιος μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση του ασθενή και των συγγενών του. Οι βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω της φυσικής, συναισθηματικής και διανοητικής ενεργοποίησης, παραδείγματος χάριν με τη βοήθεια των φυσιοθεραπειών ή των εργοθεραπειών.

ψυχογηριατρικό

Θεραπεία Αλτσχάιμερ (Alzheimer)

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας (60%)

Το συνηθέστερα γνωστό σύμπτωμα της ασθένειας του Alzheimer είναι η σύγχυση, με αποτέλεσμα ο ασθενής να «αποξενώνεται» από τους άλλους και να είναι απρόβλεπτος στις αλληλεπιδράσεις του με το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Η σύγχυση μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά ή μετά από μια αγχωτική κατάσταση, για παράδειγμα μετά από μια παραμονή σε νοσοκομείο ή και άμεσα μετά από χειρουργική επέμβαση κ.λπ.

Θεραπείες με Ιατρικά Μηχανήματα (rTMS & ECT)

Παρέχουμε θεραπείες για εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες των ασθενών μας.

ECT Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, παρά την εξέλιξη της ψυχοφαρμακολογίας, παραμένει αναντικατάστατη σε ορισμένες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπου αποτελεί θεραπεία εκλογής με ερευνητικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και ασφαλής.
Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία εφαρμόζεται με τη συνεργασία αναισθησιολόγου με τη χρήση αναισθητικού, μυοχαλαρωτικού, συνεχή χορήγηση οξυγόνου και παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς που μειώνουν πολύ την ανησυχία του.

rTMS Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ίσως το πιο πολύπλοκο όργανο στο σύμπαν. Περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες με 100 τρισεκατομμύρια συνάψεις αισθάνονται, αναλύουν και απαντούν στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας για την επικοινωνία αυτή ηλεκτρισμό και χημεία. Ο εγκεφαλικός ερεθισμός, τροποποιεί τους νευροδιαβιβαστές με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία τους που μεταφράζεται σε μικρότερη ή καθόλου φαρμακευτική αγωγή.

Ο εγκεφαλικός ερεθισμός, σε αντίθεση με την φαρμακολογία εστιάζει στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου οι οποίοι προκαλούν εντοπισμένες αλλαγές στους χημικούς μηχανισμούς και κατ’ επέκταση στην φαρμακολογία.

Εξωτερικά Ιατρεία - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
& Κέντρο Υποστήριξης Νοσηλευόμενων

Εξωτερικά Ιατρεία

Ψυχιατρική – Ψυχολογική Αξιολόγηση

Η θεραπευτική ομάδα της κλινικής αναλαμβάνει την αξιολόγηση και γνωμάτευση των συνανθρώπων μας.

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε από Ψυχίατρο είτε από Ψυχολόγο είτε συνδυαστικά και από τους δύο. Δίδεται η δυνατότητα αξιολόγησης με το τεστ MMPI από πιστοποιημένες ψυχολόγους.
Οι θεραπευτές μας αναλαμβάνουν την κινητοποίηση θεραπευόμενων με στόχο την εύρεση της βέλτιστης λύσης, ώστε να αναζητηθεί από κοινού το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλαίσιο για τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου, είτε στο πλαίσιο της νοσηλείας, είτε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής είτε με παραπομπή σε άλλη δομή.

Εξωτερικά Ιατρεία

Θεραπευτικές συνεδρίες

Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ατόμων που δεν χρήζουν νοσηλείας.

Η πολυετή κλινική εμπειρία μας σε προβλήματα ψυχικής φύσεως και η προσεκτική αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, μας ώθησε να δημιουργήσουμε τμήμα εξωτερικών ιατρείων για ανθρώπους που δεν χρήζουν νοσηλείας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται θεραπευτικές συνεδρίες από το άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας (ψυχίατρους και ψυχολόγους) με σκοπό τη σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Εξωτερικά Ιατρεία

Μετά την νοσηλεία παρακολούθηση

Είναι γνωστό ότι οι παθήσεις ψυχικής φύσεως χρήζουν, συνήθως, μεσομακροχρόνιας στήριξης και παρακολούθησης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή της νόσου και η επαναεισαγωγή του ασθενούς. Συναισθανόμενοι το ψυχικό άλγος, που προκαλεί η κατάσταση της «περιστρεφόμενης πόρτας» λειτουργούμε από το 2008 τακτικά εξωτερικά ιατρεία με τους ψυχιάτρους μας και τους ψυχολόγους μας. Στόχος μας είναι η συνέχιση της θεραπευτικής σχέσης, που ήδη έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Δυνατότητα αξιολόγησης με το τεστ MMPI από πιστοποιημένους ψυχολόγους

Ψυχομετρικά Εργαλεία MMPI

Τα ψυχομετρικά εργαλεία είναι επιστημονικά test βασισμένα σε έρευνα και σταθμισμένα δημογραφικά και πολιτιστικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού για το οποίο προορίζονται (νόρμα), ώστε να εξάγουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.

Τα test προσωπικότητας αποσκοπούν στη διερεύνηση εις βάθους της προσωπικότητας του ατόμου αξιολογώντας συγκεκριμένα επίκτητα και εγγενή χαρακτηριστικά της ψυχοπαθολογίας.

Στην Κλινική Λυράκου έχουμε επιλέξει και χορηγούμε το Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-II). Το MMPI-2 είναι το πιο έγκυρο και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξιοπιστία στην κλινική πράξη ως εργαλείο για τη διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, για την αξιολόγηση συμπτωμάτων προσωπικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας, για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, τη συμβουλευτική γάμου, όπως και για τη διερεύνηση των ψυχολογικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν το άτομο σε ένα εύρος ψυχο-πιεστικών καταστάσεων.

Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να χορηγηθεί στην περίπτωση που ο οφελούμενος το επιθυμεί ή/και ο ειδικός το κρίνει απαραίτητο για να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της δομής της προσωπικότητας του ατόμου. Οι θεραπεύτριες που το διενεργούν είναι εκπαιδευμένες και πιστοποιημένες από την ISON PSYCHOMETRICA και το Psychotherapeutic Institute of Family Relations

Θέλετε να ρωτήσετε ή χρειάζεστε βοήθεια;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
για οτιδήποτε χρειαστείτε ή θέλετε να ρωτήσετε.
Union Dental
Διεύθυνση
Αγίου Σύλλα 7
151 27, Μελίσσια
Greece
Επικοινωνία
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 - 210 613.1802
Ώρες Επισκεπτηρίου
  • ΠΡΩΙ
    10:00-12:00
    Τετ. Παρ. Σαβ. Κυρ.
  • ΑΠΟΓ.
    18:00 – 19:30
    Δευτ. – Κυρ.
© Kliniki Lyrakou SA. All rights reserved.
| Web Design & Development: DARNEL ad.
© Kliniki Lyrakou SA. All rights reserved.
| Web Design & Development: DARNEL ad.